VITA - SỨC KHỎE VÀNG

29/04/2021 | 2580

VITA - Sức Khỏe Vàng là sản phẩm chiến lược của công ty. Với phương châm "Có Sức Khỏe là có Tất Cả", chính vì vậy Generali đưa ra nhiều quyền lợi bảo vệ cao cho khách hàng, với hạn mức lên đến 1 tỷ/năm, phạm vi bảo hiểm rộng khắp Toàn Cầu, có giá trị tích lũy chứ không mất hẳn đi, và đặc biệt thời gian bảo vệ lên đến 70 tuổi mà không cần thẩm định lại sức khỏe hàng năm

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0902871286
Gọi ngay : 0902871286